Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Варварівська громада» (код ЄДРПОУ: 04338894) був реорганізований і увійшов до складу Юр’ївської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Варварівська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Юр’ївської громади

Правила благоустрою території населених пунктів Варварівської сільської ради

                                                                                                                                                         «Затверджено»

                                                                                                                                              рішення Варварівської сільської                                                                                                                                                від 15.06.2018 року № ___/VII

                                                                                    

Правила

благоустрою території населених пунктів

 Варварівської  сільської ради

 

 

1. Загальні положення

 

         1.1. Правила благоустрою території населених пунктів Варварівської  сільської ради (далі - Правила) є регуляторним актом, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання території населених пунктів сільської ради, об’єктів благоустрою сільської ради, регулювання прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території сільської ради.      Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і є обов’язковими для виконання на всій території Варварівської сільської ради об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

 

         1.2. Об’єкти благоустрою території Варварівської сільської ради використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

 

         1.3.  Повноваження Варварівської сільської ради у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», іншими нормативно-правовими актами України.

 

         1.4.  Варварівська сільська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

 

         1.5.  Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

 

         1.6.  Правила розроблені на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи» та інших нормативно-правових актів України.

 

         1.7.  Правила містять загальнообов’язкові на території  Варварівської сільської ради норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України.

 

2.  Визначення термінів

 

         У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

         - благоустрій  території Варварівської сільської ради - це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення тощо, що здійснюються на території Варварівської сільської ради з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

         - суб'єкти благоустрою - орган місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи - підприємці, громадяни;

         -  об'єкти благоустрою – територія Варварівської сільської ради:

         - територія загального користування: сільський парк,  майданчики (дитячі, спортивні), вулиці, провулки, проїзди, кладовища, випаса та інші території загального користування;

         -    прибудинкові території (прибудинкова територія - територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку);

         - території підприємств, установ, організацій, підприємницьких структур та закріплені за ними договором території;

         - інші території, які належать до об'єктів благоустрою території Варварівської сільської ради;

         -  елементи благоустрою - покриття вулиць, доріг, проїздів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок; зелені насадження вздовж вулиць і доріг, в парках, на прибудинкових територіях; будівлі та споруди; системи збирання та вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; обладнання (елементи) дитячих, спортивних майданчиків, малі архітектурні форми, інші елементи благоустрою;

         - балансоутримувач об'єкта благоустрою - визначена власником об'єкта благоустрою, фізична чи юридична особа, яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою;

         - територія прибирання - територія, на якій проводиться комплекс заходів щодо збору, вивезення відходів та складається з території суб'єкта благоустрою та закріпленої (прилеглої) території;

         - територія суб'єкта благоустрою - це територія в межах виділеної земельної ділянки, яка знаходиться у власності користувачів або надана в користування фізичним чи юридичним особам;

         -  прилегла територія - це територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності з права або зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстані 15 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду;

         -  тимчасові об'єкти для обслуговування населення - кіоски, павільйони, відкриті літні кафе, стоянки автотранспорту  тощо;

         - малі архітектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою: інформаційно-вказівні знаки, рекламне обладнання, ліхтарі вуличного освітлення, урни, паркани;

          - мала архітектурна форма комерційного призначення - невелика споруда для здійснення підприємницької діяльності торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування заглиблених у грунт фундаментів;

         -   рекламні засоби (з обладнанням) - це елементи благоустрою території Варварівської сільської ради, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами;

         - ремонт будинків та споруд:

         а) поточний - комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно- технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов'язаний зі зміною її техніко- економічних показників;

         б) капітальний - комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов'язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об'єкта та його техніко- економічних показників;

         -  відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

         - відходи побутові (тверді, рідкі), сміття - усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, харчові рештки, тощо), а також сміття з вулиць;

         - поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

         - збирання відходів - діяльність, пов'язана з їх вилученням;

         - перевезення відходів - транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення;

         - зелені насадження - дерева, кущі, клумби, газони, плодово-ягідні та декоративні насадження, парки, сквери, набережні, упорядковані озеленені території, зелені зони та інші об'єкти озеленення;

         -   зелені насадження загального користування – парки та ін.;

         - зелені насадження обмеженого користування - насадження на територіях громадських і житлових будівель, шкіл, дитячого закладу, закладу охорони здоров'я, тощо;

         - зелені насадження спеціального призначення - насадження вздовж вулиць, у санітарно-захисних і охоронних зонах, на територіях кладовищ, ліній електропередач високої напруги, пришляхові насадження в межах сіл, захисні, водоохоронні, протипожежні та інші насадження.

         -  інші терміни у цих Правилах вживаються у значеннях, що визначені кодексами України, законами України «Про благоустрій територій», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону культурної спадщини», «Про планування та забудову територій», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про поховання та похоронну справу», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», іншими нормативно-правовими актами України.

 

2. Повноваження органу  місцевого самоврядування  

в сфері благоустрою території сіл

 

         2.1. До повноважень сільської  ради у сфері благоустрою території сіл належать:

         2.1.1. Затвердження сільських програм та заходів благоустрою території сіл, забезпечення їх виконання.

         2.1.2. Створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності благоустрою території сіл, визначення відповідних повноважень цих органів (служб).

         2.1.3 Організація забезпечення на території сіл чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях.

         2.1.4. Розроблення схем санітарного очищення сіл.

         2.1.5. Затвердження правил благоустрою території сіл.

         2.1.6. Визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання об’єктів благоустрою.

         2.1.7. Залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою сіл.

         2.1.8. Здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням охороною зелених насаджень, водних об’єктів тощо.

         2.1.9. Надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, визначення обсягів пайової участі їх власників в утриманні об’єктів благоустрою.

         2.1.10. Визначення місць стоянок транспортних засобів на об’єктах благоустрою сіл,  зовнішнього освітлення та санітарного очищення території.

         2.1.11. Інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.

         2.1.12. Визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричиненні порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього середовища.

 

3.  Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою

 

         3.1. Громадяни у сфері благоустрою території Варварівської сільської ради мають право:

         3.1.1.  користуватись об’єктами благоустрою;

         3.1.2.  брати участь в обговорені правил та проектів благоустрою території Варварівської сільської ради;

         3.1.3.  вносити на розгляд Варварівської сільської ради пропозиції з питань благоустрою;

         3.1.4.  отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

         3.1.5.  брати участь у здійсненні заходів з благоустрою території, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братської могили, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

         3.1.6.  вимагати негайного виконання робіт з благоустрою території сільської ради в разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян.

 

         3.2.  Громадяни у сфері благоустрою зобов’язані:

         3.2.1. утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території;

         3.2.2. проводити ремонт та фарбування фасадів приватних будинків, господарських споруд та огорож за рахунок власних коштів;

         3.2.3. дотримуватись правил благоустрою території населених пунктів Варварівської сільської ради;

         3.2.4. не порушувати права та законні інтереси інших суб’єктів у сфері благоустрою;

         3.2.5. регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву висотою більше 10 см, проводити боротьбу по знищенню карантинних рослин;

         3.2.6. очищати від сухостійних, аварійних дерев, вітролому та легкозаймистих матеріалів власні ділянки та прилеглу до них територію;

         3.2.7. відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою території населених пунктів сільської ради;

         3.2.8. укладати самостійно або разом з іншими громадянами договори на вивезення відходів та своєчасно сплачувати за їх вивезення;

         3.2.9. дотримуватись правил утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами на території Варварівської  сільської ради;

         3.2.10.  виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», іншими законами, цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.

 

4.  Права та обов’язки підприємств, установ та організацій,

фізичних осіб – підприємців у сфері благоустрою

 

         4.1. Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою мають такі права:

         4.1.1. брати участь у розроблені планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій;

         4.1.2. брати участь в обговорені проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів благоустрою території населених пунктів сільської ради;

         4.1.3. вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території Варварівської сільської ради або призводять до її нецільового використання;

         4.1.4. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою  в разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

         4.1.5. вносити на розгляд Варварівської сільської ради пропозиції щодо поліпшення благоустрою території населених пунктів Варварівської сільської ради.

 

         4.2.Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою зобов’язані:

         4.2.1. утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору об’єкти благоустрою (їх частини);

         4.2.2. постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд;

         4.2.3. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

         4.2.4. проводити за власний рахунок в установлені строки прибирання об’єктів благоустрою від сміття та чагарників;

         4.2.5. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

         4.2.6. відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства України;

         4.2.7. вивозити або укладати договора з підприємством, яке здійснює вивезення сміття (в тому числі ТПВ, негабаритних, будівельних, харчових та інших);

         4.2.8.  забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та ТПВ на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами;

         4.2.9. проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм;

         4.2.10. розташовувати постійні або тимчасові об’єкти торгівлі, громадського харчування, побутових послуг, розваг та інших на об’єктах благоустрою виключно за погодженням з Варварівською сільською радою;

         4.2.11. виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, рішеннями виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами в сфері благоустрою.

 

5.Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та

утримання території сіл

 

         5.1. Організацію благоустрою сіл забезпечують сільська рада та її виконавчий орган,  відповідно до їх повноважень.

         5.2. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території сіл.

         5.3. Суб’єкти благоустрою зобов’язані за власні кошти утримувати в належному санітарному стані території, які перебувають у їх власності або користуванні.

         5.4. Території загального користування за межами землевідведення закріплюються виконавчим комітетом сільської ради між суміжними землекористувачами для виконання заходів по прибиранню, покосу газонів, знищенню карантинних рослин та бур’янів.

         5.5. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями території визначаються рішенням виконавчого комітету сільської ради.

 

6. Організація прибирання та утримання об’єктів благоустрою

 

         6.1. Прибирання та благоустрій на території сіл здійснюють:

         6.1.1. підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці, в тому числі орендарі приміщень – прибудинкових та дворових територій, прилеглих до них доріг, тротуарів, газонів, територій земельних ділянок, виділених рішенням сільської ради у користування, а також прилеглих до них територій;

         6.1.2.  благоустрій та утримання в належному стані територій парків, рекреаційних зон,  зон зелених насаджень, скверів, територій пам’ятників  історичної спадщини і майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснює установа, організація, підприємство, кому підпорядкована дана територія;

         6.1.3. рішенням виконавчого комітету сільської ради за установами, організаціями, підприємствами, фізичними особами-підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах сіл .

 

         6.2. Крім вищевказаних територій окремі підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці та громадяни повинні проводити прибирання та благоустрій територій, а саме:

         6.2.1. будівельні організації - земельних ділянок, виділених під будівництво, з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельних майданчиків, місць розриття та прилеглих до них територій, зелених насаджень, місць прокладання підземних комунікацій від дня передачі під будівництво;

         6.2.2. торговельні та інші організації, підприємства, власники павільйонів, – території, прилеглої до цих споруд, в радіусі 25 метрів;

         6.2.3. власники малих архітектурних форм комерційного призначення – території, прилеглої до цих споруд, в радіусі 10 метрів;

         6.2.4. власники автозаправних станцій – території, прилеглої до станції, в радіусі 20 метрів (включаючи 0,5 метрів  від бордюрного каменю);

         6.2.5. підприємства, установи, організації всіх форм власності - прилеглі території до центрально –трансформаторних, газорозподільних,  підстанцій, які знаходяться на їх балансі, у радіусі 15 метрів та території автобусних зупинок до осі проїжджої частини вулиці довжиною 25 метрів;

         6.2.6 власники приватних домоволодінь, садово-городні – присадибних ділянок, прилеглої до них зеленої зони, тротуару, дороги.

 

         6.3.  Благоустрій та утримання у належному стані вище вказаних територій включає:

         6.3.1. прибирання сміття, відходів, листя;

         6.3.2. озеленення;

         6.3.3. збереження зелених насаджень;

         6.3.4. догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);

         6.3.5. відновлення територій у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

         6.3.6. забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;

         Пошкодження зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, території пам’ятника історичної спадщини і майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.

 

         6.4. Прибирання та утримання кладовищ:

         6.4.1. організовує прибирання кладовищ  виконком Варварівської сільської ради та депутати сільської ради;

         6.4.2. участь у наведенні належного санітарного стану кладовищ беруть жителі сіл, родичі похованих громадян;

         6.4.3. утримання в належному стані територій кладовищ передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття;

         6.4.4. існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням Варварівської сільської ради;

         6.4.5. поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства;

         6.4.6. виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, а також у прилеглих до місць поховань  охоронних зонах, забороняється.

 

7. Порядок здійснення благоустрою та утримання прилеглої

до приватних будівель території

 

         7.1. Власник або користувач земельної ділянки зобов’язаний утримувати земельну ділянку, яка перебуває в його власності або користуванні, а також прилеглу до його земельної ділянки територію.

         7.2. До прилеглої території відноситься територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності з права або зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстані 15 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду.

         7.3. Благоустрій та утримання у належному стані вище вказаної території включає:

         7.3.1. прибирання сміття, відходів, листя;

         7.3.2. озеленення;

         7.3.3. збереження зелених насаджень;

         7.3.4. догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);

         7.3.5. скошування трави;

         7.3.6. видалення та вивезення сухостійних дерев, чагарників та поламаного гілля;

         7.3.7. відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

         7.3.8. своєчасне проведення капітальних та поточних ремонтів, фарбування фасадів.

         7.3.9. утримання кришок колодязів у справному стані;

         7.3.10. облаштування газонів та квітників у відведених місцях, при необхідності косіння газонів, здійснення прибирання сміття;

         7.3.11. приймання участі в проведенні санітарних днів, суботників, місячників по санітарній очистці та благоустрою сіл.

         7.4. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття, фекалії у кювети, на узбіччя доріг вулиць сіл,  на територіях прилеглих до житлової забудови.

            7.5. Забороняється складування та розміщення скирд соломи на території прилеглій та поблизу дошкільних, загальноосвітніх  навчальних закладів, закладів культури, охорони здоров’я, організацій, установ, підприємств, що  діють на території Варварівської сільської ради (об’єднаної територіальної громади).

         7.6. Забороняється розміщення  або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків з матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прилеглій території.

         7.7. У разі оренди будівель або окремих приміщень, порядок їх утримання встановлюється у договорі оренди.

         7.8. За невиконання або неналежне виконання порядку здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території, власник або користувач земельної ділянки несе відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення.

 

8.   Порядок здійснення благоустрою   суб’єктами господарювання

 

         8.1.  Суб’єкти господарювання забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданих їм у власність або користування, а також прилеглі до них території.

         8.2.  Благоустрій та утримання у належному стані вище вказаної території включає:

         8.2.1. прибирання сміття, відходів, листя;

         8.2.2. озеленення;

         8.2.3. збереження зелених насаджень;

         8.2.4. догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);

         8.2.5. відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках.

         8.3.  За невиконання або неналежне виконання порядку здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території, власник, або користувач земельної ділянки, несе відповідальність ,передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими нормативно-правовими актами.

 

9.  Обмеження при використанні об’єктів благоустрою

 

         9.1.   На об’єктах благоустрою забороняється:

         9.1.1.  виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого Варварівською сільською радою;

         9.1.2. вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд;

         9.1.3.  самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

         9.1.4.  вивозити  або звалювати в невідведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг та влаштовувати звалища;

         9.1.5. забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками, насінням тощо;

         9.1.6. складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

         9.1.7. порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;

         9.1.8. наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;

         9.1.9. самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торгівельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

         9.1.10. випасати худобу,  у не відведених для цього місцях, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин;

         9.1.11. здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях;

         9.1.12.  самовільно займати земельні ділянки на всій території Варварівської сільської ради (в межах населених пунктів та за межами населених пунктів) і використовувати їх при відсутності документів, що засвідчують право на використання та володіння землею;

         9.1.13.  використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

         9.1.14.  самовільно встановлювати точки торгівлі у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому законом порядку;

         9.1.15.  здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції;

         9.1.16.  здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;

         9.1.17. засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси;

         9.1.18. вчиняти дії, що тягнуть за собою порушення умов благоустрою, пошкодження вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії заборонені цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.

 

10.  Утримання тварин

 

         10.1.   Громадяни та суб’єкти господарювання – власники тварин зобов’язані:

         10.1.1.   не допускати утримання собак у місцях загального користування;

         10.1.2.   вигулювати собак виключно на повідку та в наморднику, при цьому уникати місць масового скупчення людей, особливо дітей;

         10.1.3. не допускати забруднення тваринами місць загального користування. У разі забруднення власник зобов’язаний прибрати за своєю твариною;

         10.1.4.   не проводити купання собак в місцях масового відпочинку людей на воді.

         10.2. Забороняється прив’язування великої рогатої худоби в місцях проходження тротуарів, доріг, в парках, місцях загального користування та на території інших громадських місць, біля кладовищ, магазинів, пам’ятників тощо.

         10.3.   Забороняється жорстоке поводження з тваринами та неналежне їх утримання. Таке поводження тягне за собою притягнення до відповідальності згідно чинного законодавства України.

 

11.  Правила розміщення та утримання елементів благоустрою при розміщенні зовнішньої реклами

 

         11.1.  Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому порядку Варварівською сільською радою.

         11.2. Проведення робіт, пов'язаних з розташуванням (монтажем, реконструкцією, перенесенням, демонтажем) рекламних засобів на території Варварівської сільської ради, здійснюється на підставі дозволів на проведення цих робіт у встановленому виконкомом сільської ради порядку.

         11.3. Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів на території Варварівської  сільської ради, виконуються з дотриманням правил техніки безпеки, цих Правил, правил проведення робіт в охоронних зонах інженерних мереж із забезпеченням захисту комунікацій під час проведення цих робіт та наглядом представника підприємства, яке експлуатує ці комунікації.

         11.4. Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів на території Варварівської сільської ради, виконуються з обов'язковим відновленням благоустрою місця (території, споруди) у передбачений дозволом строк. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.

         11.5. У разі проведення робіт, пов'язаних з розташуванням рекламних засобів, на територіях з твердим покриттям (трав'яним покровом) і необхідністю проведення земляних робіт, виконується попередня підготовка, яка гарантує максимальне збереження твердого покриття (трав'яного покрову) та необхідну якість його відновлення з використанням аналогічного матеріалу покриття за технологією, яка гарантує його належну якість та відсутність осідання ґрунту.

         11.6.  Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, трав'яного покрову, вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою території.

         11.7. Проведення робіт з розташування рекламного засобу з порушенням визначеного дозволом місця їх проведення (визначеного місця розташування рекламного засобу), в тому числі при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами, тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством, що не звільняє розповсюджувача зовнішньої реклами від відшкодування шкоди, завданої об'єкту благоустрою Варварівської сільської ради, та виконання робіт щодо повного відновлення порушених елементів благоустрою цього об'єкта.

         11.8. Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і транспорту, механізованому прибиранню вулиць, обслуговуванню інженерних мереж і споруд, викошуванню газонів.

         11.9. Дистанція між великорозмірними рекламними засобами, встановленими вздовж проїзної частини вулиць і доріг, повинна бути не менше двократної відстані між сусідніми опорами контактної мережі (зовнішнього освітлення).

         11.10.  При розміщенні рекламних засобів поблизу перехресть, біля дорожніх знаків, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування, повинна забезпечуватись видимість дорожніх знаків, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування.

         11.11.      Забороняється розташування рекламних засобів:

         -  на пішохідних доріжках, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

         -   на територіях парків, на квітниках та деревах.

         11.12.    Забороняється розміщення друкованої реклами безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах.

         11.13. Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані з забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування.

         11.14. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів рекламних засобів, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та екологічної безпеки.

         11.15. Відповідальність за технічний, естетичний стан рекламних засобів, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

         11.16. Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів, без додержання порядку, визначеного виконкомом сільської ради, щодо проведення таких робіт та вимог цих Правил, вважаються незаконними і тягнуть за собою відповідальність згідно з законодавством.

         11.17. Рекламні засоби, які розташовано з порушенням, Правил благоустрою території населених пунктів сільської ради (без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів - без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах або в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу в порядку, встановленому виконкомом сільської ради.

         11.18.  Шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами внаслідок порушення законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку.

 

12. Вимоги до утримання зелених насаджень

 

         12.1. Утримання зелених насаджень здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства  від 10.04.2006 року № 105, цими Правилами, іншими нормативними актами.

         12.2. Утримання об'єктів зеленого господарства включає: догляд за деревами і чагарниками, газонами, квітниками, садовими доріжками, садовим обладнанням, інвентаризацію зелених насаджень, охорону зелених насаджень від шкідників та хвороб, охорону природної фауни.

         12.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах сіл під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв.

         12.4. Поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених майданчиків прибудинкової території покладається на організації, підприємства, установи, організації, фізичних осіб-підприємців та громадян – власників будинків на закріплених за ними прилеглих територіях.

         12.5. Роботи по поточному утриманню зелених насаджень, а також засівання газонів, висадка розсади квітників, обрізання дерев, обробка насаджень проти хвороб і шкідників на територіях, закріплених за підприємствами, установами і організаціями, фізичними особами-підприємцями проводяться за кошти вказаних організацій власними силами або на договірних засадах з спеціалізованими підприємствами у сфері поводження з зеленими насадженнями.

         12.6. При виконанні будівельних робіт, замовники таких робіт або утримувачі зелених насаджень, повинні передати їх будівельній організації (підряднику) під охоронну розписку.

         12.7. У випадку неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, відведених під будівництво чи виконання інших робіт, замовник  після та/або завершення робіт зобов'язаний посадити зелені насадження своїми силами та за власні кошти або до початку будівельних робіт укласти угоду зі спеціалізованою організацією на виконання всіх робіт по пересаджуванню і догляду до повного приживання, та у будь-якому випадку компенсувати вартість зелених насаджень, що підлягають знищенню, відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 1 серпня 2006 року №1045.

         12.8. На ділянках, відведених під будівництво, та прилеглих територіях, відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким  ці земельні ділянки відведені.

         12.9. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій залишились зелені насадження, забудовник:

         - огороджує дерева на території будівництва;

         - у процесі виконання робіт щодо будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо залишає місця (лунки) для посадки дерев, а також утворює лунки довкола наявних дерев;

         - копає канави глибше 1 метру для прокладання підземних інженерних мереж і фундаментів на віддалі не менше 2 метри від дерева та 1,5 метри від чагарнику;

         - не допускає засипання ґрунтом чагарників та стовбурів дерев.

         12.10. Знищення бур'яну на газонах проводять скошуванням та прополюванням. Максимальна висота травостою має бути на партерних газонах – 5 сантиметрів, звичайних – 10 сантиметрів, лучних - 15 - 20 сантиметрів. Висота скошування травостою на партерних газонах - 2 - 4 сантиметри, звичайних і лучних - 3 - 5 сантиметрів.

         12.11. Всі громадяни при відвідуванні зон відпочинку, лісопарків, парків, садів, та інших місць масового відпочинку зобов’язані підтримувати чистоту, порядок, бережливо ставитись до зелених насаджень, запобігати пошкодженню та знищенню дерев, кущів, квітів, газонів.

         12.12. Видалення (знесення), висадка, пересадження дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється у встановленому порядку, за наявністю дозволу виконавчого комітету сільської ради.  При видаленні зелених насаджень в обов’язковому порядку сплачується відновна вартість зелених насаджень, згідно Методики визначення відновної вартості зелених насаджень, або виконуються компенсаційні посадки.

   12.13. Дерева і чагарники висаджують відповідно до рекомендацій СНиП 30-02-9. При посадці дерев, чагарників враховується відстань до огорожі сусідньої ділянки, висота та розлогість рослин, а саме:

    - високі дерева слід садити від паркану сусіда, відступивши на 4 м. Це дерева з висотою стовбура більше 15 м: ялина, сосна, береза, дуб, яблуня, груша;

   - середньорослі дерева саджають на відстані 2 м від меж сусіда. Вони мають висоту до 10 м: вишня, слива, калина, ліщина;

   - чагарники, карликові сорти плодових дерев вважаються низькорослими, їх можна садити в 1 м від сусідської ділянки.

         12.14. На територіях, де ростуть зелені насадження забороняється:

         - складувати будь-які матеріали;

         - влаштовувати звалища сміття, снігу та криги;

         - будь-яке будівництво, у тому числі встановлення павільйонів для торгівлі, розміщення малих форм  архітектури  (за винятком наявності рішення виконавчого комітету);

         - використовувати малі архітектурні форми не за призначенням;

         - випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

         - підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;

         - добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, надписи та інші  механічні пошкодження; пошкоджувати зелені насадження будь-яким способом, рвати квіти і ламати дерева та чагарники, витоптувати газони, квітники;

         - розкладати багаття, спалювати листя, сміття тощо на території сіл, підприємств, організацій, домоволодінь, зелених насаджень, полігонах утилізації та інших місцях.

          

13. Вимоги до утримання обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків, спортивних споруд

 

         13.1. Утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.

         13.2. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків повинно здійснюватися з додержанням санітарних, екологічних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними.

         13.3. Контроль за додержанням Правил благоустрою території населених пунктів Варварівської сільської ради при розміщенні зовнішньої реклами здійснює виконавчий комітет Варварівської сільської ради.

 

14.  Контроль у сфері благоустрою території

населених пунктів Варварівської  сільської ради

 

         14.1. Контроль у сфері благоустрою території населених пунктів Варварівської  сільської ради спрямований на забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів України.

         14.2. Протоколи за фактами порушень законодавства, що регулює благоустрій населених пунктів, складають уповноважені на те виконавчим комітетом посадові особи.

         14.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою здійснюється шляхом:

         - проведення перевірок та складення протоколів в разі виявлення порушень законодавства України з питань благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою території  населених пунктів Варварівської сільської ради;

         - розгляду звернень громадян та суб’єктів господарювання;

         - участі в обговоренні проектів благоустрою території населених пунктів Варварівської сільської ради, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд виконкому Варварівської сільської ради;

         - подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства України з питань благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою території населених пунктів Варварівської сільської ради.

 

15. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою населених пунктів Варварівської сільської ради

 

         15.1. Невиконання або неналежне виконання передбачених Правилами вимог та обов’язків, вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами України.

До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

- порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

-  проектуванні об’єктів благоустрою міста з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

- порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів благоустрою;

-  порушенні цих Правил;

- порушенні режиму використання та охорони територій і об’єктів рекреаційного призначення;

- самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою;

- пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою;

- знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення, крім випадків, передбачених законом;

- забрудненні (засміченні) території громади;

- неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій населених пунктів тощо;

- порушенні правил розміщення зовнішньої реклами на території сіл Варварівської сільської ради.

 Законодавством України встановлено відповідальність, зокрема, за:

         - порушення правил благоустрою територій населених пунктів  (ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення) тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  

         - знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів озеленення населених пунктів (ст. 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення) - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  і на посадових осіб або фізичних осіб - підприємців - від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

         - порушення правил тримання собак і котів, курей та інший домашніх птахів та тварин (ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення) - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті ж дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людей або їх майну, та повторне вчинення такого порушення - накладення штрафу на громадян від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин і на посадових осіб - від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

         - порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями (ст. 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення) - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

         Відповідно до ст. 42 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

         Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення не залежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких  методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням Варварівської сільської ради, на облаштування одного квадратного метра території громади або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкту благоустрою або довкілля.

Законодавством може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

 15.2. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою, винні особи зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно.

         15.3. У разі, коли особи або суб’єкти господарювання, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк,  виконком Варварівської сільської ради здійснює усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору з залученням певних третіх осіб. У такому випадку дані особи або суб’єкти господарювання зобов’язані відшкодувати витрати (збитки) понесені  виконкомом Варварівської сільської ради у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил, відповідно до наданого обґрунтованого рахунку на протязі п’яти робочих днів.

         15.4. Збитки, завдані об’єкту чи елементу благоустрою в результаті порушення законодавства України та цих Правил, підлягають відшкодуванню у визначений строк, але не більше п’яти робочих днів.

 

16. Порядок внесення змін та доповнень до Правил

 

         16.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Варварівської сільської ради.

         16.2. Проект рішення Варварівської сільської ради про внесення змін та доповнень до Правил підлягає громадському обговоренню.

 

17.  Порядок проведення громадського обговорення проекту правил

благоустрою території населених пунктів Варварівської  сільської ради

 

         17.1. Громадські обговорення проекту правил благоустрою території населених пунктів Варварівської сільської ради проводяться в приміщенні сільської ради.

         17.2. Про дату та час проведення громадського обговорення Варварівська сільська рада повідомляє жителів шляхом розміщення оголошення на дошці оголошень Варварівської сільської ради.

 

18. Перелік законодавчих та нормативно-правових актів,

на основі  яких діють  Правила

 

         Правила благоустрою території населених пунктів Варварівської  сільської ради розроблено на основі положень та вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів України.

 

 

 

Секретар сільської ради                                             О.М. Нездойминога


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування